Header Ads

ໜອງຂຽວ ເມືອງງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Mistry  Mountains Nongkhiaw to Muang Ngoi 

ມະຫັດສະຈັນທໍາມາຊາດສາຍພູ, ແມ່ນໍ້າ  ແລະ ທະເລໝອກທີ່ ໜອງຂຽວ ເມືອງງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
 ໜຶ່ງໃນຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.


ທີ່ມາ: Tourism Luang Prabang | tonamcha.com
-----------------


Powered by Blogger.