Header Ads

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍເງິນອຸດໜູນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນບ້ານທີ່ບໍ່ມີເງິນເດືອນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກຂໍ້ຕົກລົງເລດທີ 79/ນຍ ລົງວັນທີ 13 ທັນວາ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍເລື່ອງ ວ່າດ້ວຍລະບອບອຸດຫນຸນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນບ້ານທີ່ບໍ່ມີເງິນເດືອນ © ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________

Powered by Blogger.