Header Ads

ສໍານັກງານຫຼັງໃໝ່ຂອງ ບໍລິສັດ Apple Inc


ທີມງານ tonamch.com ພາມາອັບເດດໂຄງການກໍ່ສ້າງສໍານັກງານຫຼັງໃໝ່ຂອງ ບໍລິສັດ Apple Inc  ຊື່ງເປັນນັກງານທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ມີຄວາມທັນສະໃໝທີ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍເປັນແນວຄິດຂອງອາດີດ CEO  Steve Jobs ບໍລິສັດ Apple Inc ທີ່ລ່ວງລັບໄປເມື່ອປີ 2011 ແລະ ນີ້ແມ່ນຜົນງານອັນສຸດທ້າຍຂອງເຂົາກ່ອນຈາກໂລກນີ້ໄປ.


ທີ່ມາ: Duncan Sinfield | tonamcha.com 
-----------------Powered by Blogger.