Header Ads

40 ພາບຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກເຫດການໄຟໄໝ້ຕະຫຼາດວິທະຍາເຂດດົງໂດກ
40 ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ, ຄວາມເສົ້າເສຍໃຈ, ຄວາມສີ້ນຫວັງ ແລະ ຄວາມທຸກໂສກຂອງພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າທີ່ຕະຫຼາດ ວິທະຍາເຂດດົງໂດກຈາກເຫດການໄຟໄໝ້ຕະຫຼາດໃນຄືນວັນທີ 6 ພຶດສະພາ  2017 ເວລາປະມານ 3 ໂມງເຊົ້າ ເຊິ່ງເຫດການໄຟໄໝ້ຕະຫຼາດແຫ່ງນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດ ແຕ່ຫາກແມ່ນຄັ້ງທີສອງທີ່ພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າຕ້ອງປະເຊີນ.  ໂຕະນໍ້າຊາ ພ້ອມທີມງານຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນໍາພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າ ທີ່ກຳລັງເຊີນຄວາມທຸກ ແລະ ຂໍເປັນກໍາລັງໃຈ ແລະ ຂໍໃຫ້ພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າຜ່ານພົ້ນວິກິດການໃນຄັ້ງນີ້ໄປດ້ວຍດີ. 

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (2)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (3)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (4)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (5)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (6)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (7)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (8)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (9)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (10)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (11)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (12)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (13)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (14)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (15)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (16)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (17)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (18)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (19)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (20)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (21)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (22)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (23)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (24)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (25)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (26)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (27)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (28)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (29)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (30)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (31)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (32)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (33)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (34)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (35)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (36)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (37)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (38)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (39)

ພາບບັນຍາຍຄວາມເສຍຫາຍ (40)


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
_____________________Powered by Blogger.