Header Ads

ເນື້ອ​ທີ່ປ່າ​ໄມ້ ​ໃນ​ສ​ປ​ປ ລາວ​ໄດ້​ຫລຸດ​ລົງ​ຈາກ 70% ໃນ​ປີ 1940 ເປັນ 40% ໃນ​ປີ2010.

​ລາຍງານຂໍ້ແທ້​ຈິງຈາກທະຄານໂລກປະຈໍາລາວເລື່ອງເນື້ອ​ທີ່ປ່າ​ໄມ້ ​ໃນ​ສ​ປ​ປ ລາວ​ໄດ້​ຫລຸດ​ລົງ​ຈາກ 70% ໃນ​ປີ 1940 ເປັນ 40% ໃນ​ປີ2010 ເຊິ່ງທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ ໄດ້​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ສ​ປ​ປ​ ລາວ ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ແນວ​ທາງ ໃນ​ການ​ຈັດ​ການ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ໃຫ້​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາ​ບ ແລະ ຍືນ​ຍົງ.  ສໍາລັບເນື້ອໃນລາຍງານແມ່ນເຂົ້າອ່ານຕາມລິງລຸ່ນນີ້:


Figure (1)

Figure (2)


Figure (3)
ພາສາລາວ: http://bit.ly/2qRYbb4
ພາສາອັງກິດ : http://bit.ly/2qRYbb4


ທີ່ມາ: World Bank-Laos  | Photo : AsiaTrip
© ໂຕະນໍ້າຊາ |  tonamcha.com 
-----------------
Powered by Blogger.