Header Ads

ພາບພູສະເຫຼົ້າ, ພູມະໂລງ ແລະ ພູບາຈຽງ


ພາຍຫຼັງທີ່ຮູ້ຈັກຕໍານານຮັກ ທ້າວບາຈຽງ ແລະ ນາງມະໂລງ ມື້ນີ້ທີມງານເກັບລວບລວມພາບພູສະເຫຼົ້າ, ພູມະໂລງ ແລະ ພູບາງຈຽງມາໃຫ້ເບິ່ງ ກັບຄວາມງົດງາມທາງທໍາມະຊາດ, ຄວາມສະຫງ່າ ແລະ ພູແຫ່ງສັນຍາລັກຂອງເມືອງປາກເຊ ເຊິ່ງທັງສາມແຫຼ່ງກາຍເປັນຈຸດທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຳຄັນ ແລະ ໜ້າທ່ຽວຊົມທີ່ສຸດ.

ພາບພູບາງຈຽງ

ພາບພູບາງຈຽງ

ພາບພະລານຫີນພູບາງຈຽງ

ພາບວີວຈາກພູບາຈຽງ ເບິ່ງໄປຫາພູສະຫຼົ້າ ແລະ ພູມາໂລງ

ພາບພູບາງຈຽງ

ພາບຂົວຂ້າມຂອງ ແລະ ພູສະເຫຼົ້າ

ພາບພູມະໂລງ

ພາບພູສະເຫຼົ້າ

ພາບພູສະເຫຼົ້າເບິ່ງຈາກຝາກນໍ້າຂອງ

ພາບພູມະໂລງ

ພາບຮູບປັ້ນທ້າວບາຈຽງ  ທີ່ພູສະເຫຼົ້າ

ພາບຮູບປັ້ນນາງມະໂລງ ທີ່ພູສະເຫຼົ້າ


___________

© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com


Powered by Blogger.