Header Ads

ນັກວິໄຈຄົ້ນພົບການກິນຂີ້ດັງມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈມາຕະຫຼອດວ່າຂີ້ດັງນັ້ນເປັນສິ່ງສົກກະປົກ, ເປື້ອນ ແລະ ເປັນສິ່ງໜ້າລັງກຽດ ແຕ່ຫຼາຍຄົນຕ້ອງກັບມາຄິດ ແລະ ທໍາຄວມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກັບຂີ້ດັງອີກຄັ້ງເພາະມັນມີປະໂຫຍດກວ່າທີ່ເຮົາຄິດ.  ມີລາຍງານຜົນການວິໄຈຂອງ  National Center for Biotectnology Information, U.S. National Library of Medicine   ວ່າໃນຂີ້ດັງມີສານ Salivary mucins ທີ່ສາມາດປ້ອງກັນການກັດເຊາະຂອງແບັດເທີເລຍໃນຊ່ອງປາກທີ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດແຂ້ວຜຸງ່າຍ, ຜົນການວິໄຈຍັງລະບຸຕື່ມວ່າສານໃນຂີ້ດັງຍັງປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ , ບາດແຜຈາກກະເພາະອາຫານ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຍັງປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນບາງຊະນິດນໍາອີກ. 


ດຣ ຟຣີດຣິກ ບິສຊີເຈີ "Friedrich Bischinger"  ຫົວໜ້າທີມວິໄຈທີ່ເປັນຊາວອົດສະຕຣາລີ ຍັງບອກຕື່ມອີກວ່າ ການກິນຂີ້ດັງ ຍັງເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍກິນຂີ້ດັງອີກ.​

ເຂົ້າອ່ານຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່ www.ncbi.nlm.nih.gov

© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------

Powered by Blogger.