Header Ads

ຜົນການເລືອກຕັ້ງຝຣັ່ງ "ມາຄຣົງ ຊະນະການເລືອກຕັ້ງຜູ້ນໍາໂລກທົ່ວໂລກຍິນດີກັບຜົນການເລືອກຕັ້ງຝຣັ່ງໂດຍ ມາຄຣົງ (Macron Ema) ຊະນະການເລືອກຕັ້ງກາຍເປັນປະທາ ນາທິບໍດີຝຣັ່ງດ້ວຍຜົນໂວດ 20,753, 797 ຄະແນນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 66,1% ຕໍ່ 33,9 % ໂດຍເອົາຊະນະ ເລີ ແປນ (Le Pan FN ) ຄູ່ແຂ່ງ. ມາຄຣົງ (Macron Ema) ສ້າງປະຫວັດສາດຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ກາຍເປັນປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງທີ່ອາຍຸນ້ອຍທີ່ສຸດດ້ວຍອາຍຸພຽງ 39 ປີ ແລະ ເປັນບຸກຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນນັກການເມືອງ ເຊິ່ງການຊະນະຄັ້ງນີ້ ເຂົາຍັງປະກາດວ່າຈະພິກໂສມການເມືອງຝຣັ່ງ ພ້ອມເປັນຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຄວາມຫວັງຄັ້ງໃໝ່ຂອງຝຣັ່ງ.
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha 
----------------


Powered by Blogger.