Header Ads

ູຄລີບວິດິໂອສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຜູ້ຄົນທົ່ວໂລກ ໃນງານ TEDx Talksນິ້ແມ່ນໜຶ່ງຄລີບວິດິໂອຂໍແນະນໍາໃຫ້ເບິ່ງຈົນຈົບ ເພາະມັນຈະສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ພະລັງໃຫ້ທ່ານລຸກຂື້ນມາສູ້ອຸປະສັກຊີວິດທີ່ທ່ານກຳລັງປະເຊີນຢູ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນວ່າໂລກໃບນີ້ຍັງມີຄົນທີ່ດ້ອຍກວ່າເຮົາ ແຕ່ເຂົາກໍສາມາດຢືນດ້ວຍສອງຂາໂຕເອງໄດ້ ພ້ອມກັບນໍາພາຊີວິດໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໄດ້ຢ່າງຫັດສະຈັນ ຫຼື ບາງຄັ້ງກໍສາມາດເດິນທາງໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດທີ່ແທ້ຈິງຂອງຊີວິດ ນັ້ນຄຶ “ຄວາມສຸກ” ແລະ ນີ້ແມ່ນເລື່ອງລາວຂອງ Sam Berns ທີ່ຖືກຖ່າຍທອດໃນງານ  TEDx Talks ເລື່ອງລາວທີ່ສາມາດຈຸດໄຟຄັ້ງໃໝ່ໃນກັບຊີວິດທ່ານ. 


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------Powered by Blogger.