Header Ads

ຊາກກະສວຍອາວະກາດຂອງສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ປະຖີ້ມໃຫ້ຮ້າງຫຼາຍກວ່າ 20 ປີສຳນັກຂ່າວ  dialynews ເຜີຍແຜ່ພາບຖານທັບອາກາດປິດສະໜາໃນ ຄາຊັກສະຖານ  ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດສອບຢ່າງລະອຽດພົບກັບສິ່ງທີ່ທີມງານຕ້ອງຕາລຶງ ເມື່ອພາບທີ່ຢູ່ທາງໜ້ານັ້ນແມ່ນຊາກກະສວຍອາວະກາດ 2 ລໍາ ທີ່ຖືກປະຖີ້ມໃຫ້ຮ້າງຈົນຂີ້ໝ້ຽງຂື້ນເກືອບເຕັມທັງລໍາ.  ສໍາລັບຊາກກະສວຍອາວະກາດນິ້ຕາມຂໍ້ມູນລະບຸວ່າມີນໍ້າໜັກເຖິງ 2 ລ້ານ (kg)  ເຊິ່ງເປັນກະສວຍອາວະກາດຂອງອະດີດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ສະໄໜສົງຄາມເຢັນ ໂດຍສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ຖືກປິດຕາຍຕັ້ງແຕ່ປີ 1993. 
  ພາບສະຖານທີ່ພົບຊາກກະສວຍອາວະກາດ

                                                                                   ອາຄານທີ່ພົບຊາກກະສວຍອາວະກາດ

  ພາບດ້ານໃຈນອາຄານເກັບຊາກກະສວຍອາວະກາດ

ຊາກກະສວຍອາວະກາດລໍາທີ 1

ຊາກກະສວຍອາວະກາດ

ພາບຫົວຊາກກະສວຍອາວະກາດ 

ຊາກກະສວຍອາວະກາດລໍາທີ 2 

ມັນເປັນຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ ສະຫະພາບໂຊຫວຽດ© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________


Powered by Blogger.