Header Ads

ແຈ້ງການເປີດຂາຍຟອມສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າ ມຊ ໃນສົກສຶກສາ 2017-2018ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດແຈ້ງການເປີດຂາຍຟອມສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າ ມຊ ໃນສົກສຶກສາ 2017-2018 ເລີ່ມຂາຍຟອມເສັງສອບແຕ່ວັນ ທີ່ 26/06/2017 ເປັນຕົ້ນໄປ ທີ່ ສະໂມສອນໃຫ່ຍ ມຊ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂະແໜງຮຽນສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງທີ່ເວບໄຊ  www.nuol.edu.la ທີ່ມາມຊ 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________


Powered by Blogger.