Header Ads

ເບື້ອງຫຼັງການສ້າງເຮືອບິນໂບອິງ 767 ຂອງບໍລິສັດຂົນສົ່ງລະດັບໂລກ FedEx


ທີມງານ tonamcha.com ພາທຸກທ່ານມາເບິ່ງເບື້ອງຫຼັງການສ້າງເຮືອບິນໂບອິງ 767 ຂອງບໍລິສັດ  FedEx ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງທີ່ໃຫຍ່ບໍລິສັດໜຶ່ງຂອງໂລກ ເຊິ່ງກໍ່ຕັ້ງໂດຍ  Frederick W. Smit ໃນປິ 1971.  


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________Powered by Blogger.