Header Ads

ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ ຢູ່ບ້ານທ່າເດື່ອ ເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ ບ້ານທ່າເດື່ອ ເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ  ເຮັດໃຫ້ເຮືອນໄໝ້ໝົດທັງຫຼັງ ໂຊກດີບໍ່ມີຄົນເສຍຊີວິດ ມີພຽງບາດເຈັບເລັກນ້ອຍຂະນຂຸ້ນຂ້ຽວຂົນເຄື່ອງອອກຈາກສະຖານທີ່ເກີດເຫດ.  ສໍາລັບສາເຫດໄຟໄໝ້ໃນຄັ້ງນີ້ຍັງບໍ່ທັນສາມາດລະບຸໄດ້ ແຕ່ຄາດການວ່າອາດເປັນຍ້ອນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນຄລີບເຫດການ -1 

                                                                                ຄລີບເຫດການ -2 


ທີ່ມາ:

                                                                                        ຄລີບເຫດການ -3
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________Powered by Blogger.