Header Ads

ຜັກພື້ນບ້ານ “ ຜັກອີເລີດສາມາດຮັກສາໂລກເບົາຫວານໄດ້” ຢ່າງໜ້າມະຫັດສະຈັນມີລາຍງານວິໄຈຢືນຢັງວ່າຜັກອີເລີດສາມາດຮັກສາໂລກເບົາຫວານໄດ້ ໂດຍລະບຸວ່າໃນຜັກອີເລີດປະກອບດ້ວຍສານແອນຕີ້ອ໊ອກຊີເດັນ, ແຄຣຊ້ຽມ, ວິຕາມິນເອ ແລະ ວິຕາມິນຊີສູງ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນສາມາດຫຼຸດນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ດີ ພ້ອມດຽວກັນຜັກອີເລີດຍັງສາມາດຫຼຸດຄວາມດັນໄດ້ນໍາອີກ . ສໍາລັບຜັກອີເລີດແມ່ນເປັນຜັກພື້ນບ້ານທີ່ນິຍົມຂອງຄົນລາວ, ຫາໄດ້ງ່າຍ ແລະ ປູກງ່າຍທີ່ສຸດ.ວິທີນໍາໃຊ້: ນໍາໃບຜັກອີເລີດ 5 ໃບ (ລໍາຕົ້ນຈົນເຖິງຮາກ) ປະມານ 1 ກຳ ແລ້ວຕົ້ມກັບນໍ້າ 3 ຈອກໃຫຍ່ ຕົ້ມຈົນໃຫ້ເຫຼືອ 1 ຈອກ ຈາກນັ້ນນໍາດື່ມຄັ້ງລະ 1/2 ຈອກ ໂດຍດື່ມກ່ອນອາຫານທັງ3 ຄາບ (ເຊົ້າ, ສວຍ ແລະ ແລງ) ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ ເໜາະສຳລັບຄົນທີ່ເປັນໂລກເບົາຫວານ.  
ທີ່ມາ:  ໂຮງໝໍເຈົ້າພະຍາອາໄພພູເບັດ  
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  

___________

Powered by Blogger.