Header Ads

ມາຮູ້ຈັກກັບ Endless OSສໍາລັບໂປຣແກມ Endless OS  ຫຼາຍຄົນອາດຍັງບໍ່ທັນຄຸ້ນກັບຊື່ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນເຄີຍລອງໃຊ້ ເຊິ່ງເປັນໂປຣແກມທີ່ມີພື້ນຖານມາຈາກ Linux ແຕ່ໃຊ້ງ່າຍກວ່າ ໂດຍເນັ້ນທີ່ການໃຊ້ສໍາລັບສຶກສາຂໍ້ມູນ ,ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີທີ່ສັນຍາຕໍ່າ ແລະ ນໍາໃຊ້ຕາມບ້ານເຮືອນ.  Endless OS  ອອກແບບ ແລະ ຖືກພັດທະນາໃຫ້ເປີດມາພ້ອມໃຊ້ເລີຍ ເພາະເວລາເປີດມາຈະມີ App Store ມາພ້ອມ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີ App ບໍ່ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ.

Spec ຄອມພີວເຕີສໍາລັບການຕິດຕັ້ງແມ່ນຄວນມີ: 

- CPU: ຮອງຮັບ 64 bit
- RAM: 2 GB ຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ
- ໜ່ວຍຄວາມຈໍາໃນເຄື່ອງຄວນເປັນ 32 GB 

- ສໍາລັບຈໍ ແມ່ນຄວນເປັນກາດຈໍອອນບອດ 

ສ່ວນລາຍລະອຽດອື່ນ$ແມ່ນເບິ່ງ ວິດີໂອແນະນໍານີ້ ຫຼື ເຂົ້າໄປສຶກສາເພີ່ມເຕີມທີ່ https://endlessos.com 


ແນະນໍາການຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມ Endless OS 


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  

___________
Powered by Blogger.