Header Ads

ສາເຫດອຸບັດຕິດເຫດລົດດາມຕະລຸດຕົກເຫວ ທີ່ ບ້ານນາຕຸ່ນ ເມືອງ ຂວາ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2017 ເວລາປະມານ 13:15 ນາທີ ໄດ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ລົດດາມຕະລຸດຕົດເຫວ ທີ່ ບ້ານນາຕຸ່ນ ເມືອງ ຂວາ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ ເປັນໂຊເຟີ ຮູ້ຊື່ແມ່ນ ທ້າວ ທັນ  ແລະ ມີຄົນບາດເຈັບສາຫັດ 2 ຄົນ (ເປັນຍິງ 1 ຊາຍ 1).  ສໍາລັບສາເຫດອຸບັດຕິເຫດແມ່ນຍ້ອນທາງມື່ນເນື່ອງຈາກຝົນຕົກໜັກລົດຂື້ນພູບໍ່ໄດ້ ໂຊເຟີບອກໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານມານໍາກັນເອົາໄມ້ໄປການໄວ້ ແຕ່ບໍ່ຢູ່ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ລົດຕະລຸດຕົກເຫວດ້ວຍຄວາມສູງ 100 ແມັດ ຈົນກາຍເປັນໂສກນາດຕະກໍາໃນຄັ້ງນີ້. 

ພາບເຫດການ-1

ພາບເຫດການ-2

ພາບເຫດການ-3

ພາບເຫດການ-4


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________


Powered by Blogger.