Header Ads

ເຮືອນແບບບາລີ ອິນໂດເນເຊຍ ນ້ອຍໜ້າຮັກ ແລະ ອົບອຸ່ນດ້ວຍທໍາມະຊາດມື້ນີທີມງານ tonamcha.com ພາທຸກທ່ານມາຮູ້ຈັກ ເຮືອນສະໄຕລບາລີ ທີ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນທີ່ຂະໜາດແບບນ້ອຍອົບອຸ່ນໜ້າຢູ່ອາໄລ ແລະ ເປັນມິດກັບທຳມະຊາດ ໂດຍພາຍໃນເຮືອນເນັ້ນການຕົບແຕ່ງແບບລຽບງ່າຍ ມີອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກເທົ່າທີ່ຈໍາເປັນສຳລັບຄົວເຮືອນ ພ້ອມກັບມີສວນ ແລະ ລະບຽບໜ້າບ້ານໄວ້ນັ່ງຫຼິ້ນ ແລະ ຊົມວີວທໍາມະຊາດອ້ອມຂ້າງ. 
ສໍາລັບທ່ານໃດສົນໃຈເຮັດບ້ານຕາກອາກາດ, ເຮືອນພັກ ແລະ ເຮືອນຢູ່ອາໄສກໍ່ເໜາະເລີຍ ເພາະມີຂະໜາດບໍ່ໃຫຍ່ເກີນໄປ  ເຊິ່ງສາມາດເອົາມາດັດແກ້ໃຫ້ເຂົ້າກັບບ້ານເຮົາກໍຍິ່ງເປັນການດີ.​
ທີ່ມາ:  airanb
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________
Powered by Blogger.