Header Ads

Justin Trudeau ຮ່ວມງານຍ່າງພາເລດ LGBT (ຫຼື ງານຍ່າງພາເລດເພດທາງເລືອກ)ເປັນອີກໜຶ່ງຜູ້ນໍາທີ່ເປັນຂັວນໃຈປະຊາຊົນ ແລະ ສາວໆທີ່ຫຼາຍຄົນ  Justin Trudeau  ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປະເທດການາດາ ດ້ວຍບຸກຄະລິກທີ່ໂດດເດັ່ນ, ໜ້າຕາດີ, ນີໃສອ່ອນນ້ອມ ແລະ ເປັນມິດກັບທຸກຄົນບໍ່ວ່າຈະເປັນສື່, ປະຊາຊົນ ແລະ ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມລັດຖະບານ ຫຼື ແມ້ແຕ່ເດັກນ້ອຍ  Justin Trudeau ຍັງເວົ້າຈາໂອ້ລົມແບບກັນເອງ. 
ສໍາລັບການເຂົ້າຮ່ວມງານຍ່າງພາເລດໃນຄັ້ງນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ  Justin Trudeau ແລະ ລັດຖະບານຂອງເຂົາສະໜັບສະໜູນຄວາມເທົ່າທຽມກັນຂອງທຸກເພດໃນສັງຄົມໃນປະເທດການາດາ 


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________


Powered by Blogger.