Header Ads

ເຟສບຸ໊ກມີແຜນສ້າງເມື່ອງເປັນຂອງຕົນເອງ ທີ່ສາມາດເປັນສໍານັກງານ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສສໍານັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ:  ເຟສບຸ໊ກມີແຜນສ້າງເມື່ອງເປັນຂອງຕົນເອງ ທີ່ສາມາດເປັນສໍານັກງານ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ເຊິ່ງໂຄງການນີ້ແມ່ນການປ່ຽນດີທີ່ Menlo Park ທີ່ລັດແຄລິຟໍເນຍ ສ. ອາເມລິກາ ໃຫ້ກາຍເປັນຊຸມຊົນຂະໜາດພໍເໜາະສໍາລັບພະນັກງານເຟສບຸ໊ກ ໂດຍປະກອບມີສໍານັກງານ, ທີ່ພັກອາໄສລາຄາສໍາລັບພະນັກງານ (1,500 Units), ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ ສິ່ງອໍາອວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ.  ສໍາລັບໂຄງການນີ້ແມ່ນເລິ່ມລົງມື້ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ ເປັນຕົ້ນໄປ ເຊິ່ງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕົບແຕງສໍາເລັດສົມບູນແມ່ນທ້າຍປີ 2021. 


ທີ່ມາmashable 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com   
___________


Powered by Blogger.