Header Ads

ຍານອາວະກາດໂຊຍູຊ ຂອງປະເທດຣັດເຊຍ (SOYUZ, SPACECRAFT ) ທີ່ປ່ອຍຂື້ນສູ່ວົງໂຄຈອນອາວະກາດຍານອາວະກາດໂຊຍູຊ ຂອງປະເທດຣັດເຊຍ (SOYUZ , SPACECRAFT ) ທີ່ປ່ອຍຂື້ນສູ່ວົງໂຄຈອນອາວະກາດໃນວັນທີ 28 ເດືອນຜ່ານມາ ທີ່ຖານປ່ອຍຈະຫຼວດໄບໂດນໍຣ ປະເທດຄາຊັກສະຖານ ໂດຍມີນັກບິນອາວະກາດ 3 ຄົນ ໄປໃນຍານລໍາດັ່ງກ່າວ ເປັນຄົນຣັດເຊຍ 2 ຄົນ ແລະ ເປັນຊາວ ອາເມລິກາ 1 ຄົນ ໂດຍທັງ 3 ຄົນຈະເດີນທາງຂື້ນໄປອາວະກາດເພື່ອສົມທົບກັບນັກອາວະກາດອີກ 3 ຄົນຕອນນີ້ລໍຖ້າຢູ່ສະຖານີອາວະກາດນານາຊາດ ຫຼຶ ສູນວິໄຈອາວະກາດນາໆຊາດ. 


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    
___________


Powered by Blogger.