Header Ads

ຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກເຫດແຜນດິໄຫວທີ່ແມັກຊີໂກ 273 ຄົນແລ້ວ !
ສໍານັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານ ວ່າ : ຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກເຫດແຜນດິໄຫວທີ່ປະເທດແມັກຊີໂກມິເຖິງ 273 ຄົນແລ້ວ ຂະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ເລັ່ງໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເຍື່ອເຫດແຜນດິນໄຫວ ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄາດຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດອາດມີໂຕເລກເພີ່ນຂື້ນອີກ ໂດຍລະບຸວ່າຜູ້ເສຍຊີວິດເຄີ່ງໜຶ່ງແມ່ນຢູ່ໃນນະຄອນແມັກຊີໂກຊີຕີ້ຈາກຕືກອາຄານກວ່າ 52 ຫຼັງທີ່ຖະຫຼົ່ມລົງມາໃນວັນທີ່ເກີດເຫດ ວັນທີ 19  ກັນຍາ ຜ່ານມາ ດ້ວຍລະດັບແຮງສັ່ນສະເທືອນຂະໜາດ 7.1 ແມັກນິຈູດ.


ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບເຫດແຜນດິນໄຫວໃນຄັ້ງຍັງແມ່ນຈະຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງກອນພາຍໃນ ແລະ ໜ່ວຍງານຂອງລັດ ລວມທັງເງິນບໍລິຈາກທີ່ໄດ້ຮັບຈາກປະເທດອື່ນທີ່ສົ່ງເຂົ້າມາສໄມທົບໃນການຢຽວຢາຜູ້ປະສົບເຫດແຜນດິນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.​


Photo: Business insider/TheIndependent 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    

___________

Powered by Blogger.