Header Ads

ຍທຂ ຫລວງພະບາງຈະເລີ່ມຊ້ອມແປງທາງເຂົ້າບ້ານກອກຫວານ ຄວາມຍາວ 2 ກມວັນທີ 22 ກັນຍາ 2017 ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ(ຍທຂ) ໄດ້ອອກແຈ້ງເຖິງ ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ນຳໃຊ້ທາງ ເລກທີ 2571 ແຕ່ (ເດີ່ນບິນ)- ບ້ານກອກຫວານ ຊາບວ່າ:


ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ປະຈຳແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈະໄດ້ເລີ່ມສ້ອມແປງເສັ້ນທທາງ ດັ່ງກ່າວແຕ່ບ້ານຫາດຮ່ຽນ (ຫົວເດີ່ນບິນ) ຫາ ບ້ານກອກຫວານ ເປັນໄລຍະທາງ 20 ກມ ເຊິ່ງບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໜົາດໍາເນີນກາບສ້ອມແປງແມ່ນ ບໍລິສັດ ອຸທຸມພອນກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ຈາກແຂວງໄຊຍະບູລີ.ສໍາລັບໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນວັນທີ່ 25 ກັນຍາ 2017 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ໃນຊ່ວງການກໍ່ສ້າງນີ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນຕິດຂັດ, ບໍ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ຈະໄດ້ປິດການສັນຈອນຕາມເສັນທາງດັງກ່າວເປັນບາງຄັ້ງຄາວ ເພື່ອກໍ່ສ້າງທໍ່ລະບາຍນໍ້າຫຼາຍແຫ່ງ ແລະ ມີການເຈາະລະເບິດຫີນເພື່ອຂະຫຍາຍທາງ, ສະນັ້ນ, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານໃຊ້ເສັ້ນທາງເວັ້ນທາງອື່ນໄປກ່ອນ ຈົນກວ່າການກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງຈະສຳເລັດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດອື່ນໆແມ່ນຈະໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບຕຕື່ມອີກເປັນໄລຍະ.


ທີ່ມາ: Champa Post 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    

___________

Powered by Blogger.