Header Ads

ກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດອອກແຈ້ງການເຖິງຜູ້ທີ່ເອົາເງິນໄປຮ່ວມລົງທຶນນໍາ ບໍລິສັດ ພິເອັສ ໃຫ້ຮີບດ່ວນເຂົ້າແຈ້ງຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົນຕໍ່ເຈົ້າທີ່ຕຳຫຼວດດ່ວນໂດຍບໍ່ໃຫ້ກາຍ 30 ພະຈິກ 2017


ກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ອອກແຈ້ງການເລກທີ  43/ຕຫຼ ລົງວັນທີ 21 ກັນຍາ 2017 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ເຖິງ : ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຊາວຄ້າຂາຍ,  ພະນັກງານ,​ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ຄູບາ, ອາຈານທີ່ໄດ້ເອົາເງິນໃຫ້ບໍລິສັດພິເອັສ ສົ່ງເສີມກະສິກຳແລະອຸດສາຫະກໍາຄົບວົງຕອນ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າຈຳກັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ເຂົ້າໄປແຈ້ງຄວາມ ຫຼຶ  ລາຍງານຜົນເສຍຫາຍຂອງຕົນຕໍ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕຳຫຼວດ.


ສໍາລັບເນື້ອໃນລາຍລະອຽດແຈ້ງການມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    
___________


Powered by Blogger.