Header Ads

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຈ້ງການປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 1567/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 21 ກັນຍາ 2017  ເຖິງ ສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ, ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ວ່າດ້ຍເລື່ອງ: ປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.  ສໍາລັບລາຄາປັບໃໝ່ນີ້ແມ່ນຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ເວລາ 6:00 ໂມງຂອງວັນທີ 22 ກັນຍາ 2017 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:​


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    
___________

Powered by Blogger.