Header Ads

ອົງການນາຊາ ເຜີຍຄົ້ນພົບກຸ່ມດາວເຄາະທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືໜ່ວຍໂລກ ຄາດອາດມີສິ່ງມີຊີວິດອາໄສຢູ່


ເວບໄຊນາຊາ (NASA) ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວ່າ : ນັກວິທະຍາສາດນາຊາພົບກຸ່ມດາວເຄາະຄ້າຍຄືໜ່ວຍໂລກ ຄາດອາດມີສິ່ງທີຊີວິດອາໄສຢູ່ ເຊິ່ງຖືກເປັນຂ່າວດີສໍາລັບວົງການນັກດາຣາສາດ ແລະ ເປັນສະຖະຕິໃໝ່ໃນການຄົ້ນພົບດວງດາວທີມີທັງໝົດ 7 ໜ່ວຍທີ່ໂຄຈອນໃກ້ດາວ TRAPPIST-1 ແຖມມີລັກສະນະການໂຄຈອນຄ້າຍກັບໜ່ວຍໂລກ ພ້ອມກັບມີສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ມີນໍ້າເປັນສ່ວນປະກອບຢູ່ພາຍໃຕ້ພະວະອາກາດທີ່ເໜາະສົມ ໂດຍນັກວິທະຍາສາດຄາດມີໂອກາດທີ່ຈະມີສິ່ງມີຊີວິດອາໄສຢູ່. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນລະບຸວ່າພື້ນຜີວຂອງດາວເຄາະທັງ 6 ໜ່ວຍ ມີອຸນນະພູມຢູ່ລະຫວ່າງ 0-100 ອົງສາ ເຊິ່ງເໜາະສົມຕໍ່ການກໍາເນີດ ຫຼື ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງສິ່ງມີຊີວິດ. 
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເຂົ້າເບິ່ງທີ່ :  NASA  
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    
___________


Powered by Blogger.