Header Ads

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກແຈ້ງການເລກທີ 4735/ຫກ ເລື່ອງການພັກຊົດເຊີຍວັນຄູແຫ່ງຊາດປະຈໍາປີ 2017 (ວັນທີ 9 ຕຸລາ)ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກແຈ້ງການເລກທີ 4735/ຫກ ລົງວັນທີ 2 ຕຸລາ 2017  ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

ເຖິງ:  ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ. ຫ້ອງການທຽບເທົ່າກົມ,ສູນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ , ມະຫາວິທະຍາໄລທັງພັກລັດ ແລະ ເອກະຊົນອ້ອມຂ້າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດໂຮງພິມ, ບໍລິສັດຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາ. ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ໃນທົ່ວປະເທດ. 

ວ່າດ້ວຍເລື່ອງ: ການພັກຊົດເຊີຍວັນຄູແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາປີ 2017.

© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    
___________


Powered by Blogger.