Header Ads

ເຕືອນໄພການສັນຈອນ ເສັ້ນທາງກາສີ-ເມືອງນານ ເຂດພູ 9 ຫລັກ
ມີລາຍງານຈາກປະຊາຊົນສັນຈອນເສັ້ນທາງ ເສັ້ນທາງກາສີ-ເມືອງນານ ວ່າ:   ໃນວັນທີ 12/12/2018 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະພາບອາກາດຢູ່ພູເກົ້າຫລັກ ເສັ້ນທາງກາສີ ເມືອງນານ ເສັ້ນທາງມື່ນເນື່ອງຈາກຟົນຕົກ , ມີນໍ້າຫມອກປົກຄຸມ ແລະ ອາກາດຫນາວເຢັນຫລາຍ .​ ທ່ານໃດທີ່ເດີນທາງໂດຍໃຊ້ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ແນະນໍາຂໍໃຫ້ລະມັດລະວັງ ແລະ ມີສະຕິໃນການຂັບຂີ່ຕື່ມ  ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນກໍ່ຄວນເວັ້ນໄປທາງອື່ນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພແກ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສີນ.​


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________

Powered by Blogger.