Header Ads

ຂິ້ລັກ 3 ຄົນ ຂື້ນເຮືອນປະຊາຊົນຫັວງລັກສາຍໄຟ ແຕ່ໄປບໍ່ລອດອີງຕາມການລາຍງານຈາກປະຊາຊົນວ່າ:  ໃນວັນທີ 25 ມັງກອນ 2019 ເວລາປະມານ 13:00 ໂມງ ໄດ້ມີໂຈນຂີ້ລັກ 3 ຄົນ ເຂົ້າໄປໃນອາຄານຫລັງຫນຶ່ງທີ່ບໍ່ມີຄົນຢູ່ອາໄສ (ຕິດປ້າຍປະກາດຂາຍ  ) ຢູ່ບ້ານທາດຫລວງເໜືອ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອທີ່ຈະລັກຕັດເອົາສາຍໄຟຟ້າ ແຕ່ຂີ້ລັກທັງ 3 ໂຊກບໍ່ເຂົ້າຂ້າງ ບັງເອີນມີພົນລະເມືອງດີພົບເຫັນເສຍກ່ອນ ຈຶ່ງໄດ້ປະສານໄປັງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລ້ວຊ່ວຍກັນໄລຈັບຂີ້ລັກທັງ 3 ຄົນໄວ້ໄດ້ . © ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________

Powered by Blogger.