Header Ads

ລັດວິສະຫະກິດການບິນລາວ ແຈ້ງຢຸດຕິຖ້ຽວບິນລະຫວ່າງ ວຽງຈັນ-ອຸດົມໄຊ ຊົ່ວຄາວ ກຸມພານີ້


ລັດວິສະຫະກິດການບິນລາວ  ອອກແຈ້ງໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ 2019 ອອກແຈ້ງການມາຍັງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ສາຍການບິນລາວ ທີ່ມີແຜນຈະເດີນທາງຈາກ ວຽງຈັນ-ອຸດົມໄຊ-ວຽງຈັນ ຊາບວ່າໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 1-28 ກຸມພາ 2019 ທາງສາຍການບິນລາວຈະຢຸດໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວບິນ ວຽງຈັນ-ອຸດົມໄຊ-ວຽງຈັນ ຊົ່ວຄາວ ສືບເນື່ອງຈາກມີການສ້ອມແປງທີ່ສະໜາມບິນອຸດົມໄຊ.
ຂໍ້ມູນ : ລັດວິສະຫະກິດການບິນລາວ
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________

Powered by Blogger.