Header Ads

ປັບຂື້ນລາຄານໍ້າມັນຂາຍຍ່ອຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມປະຕິບັດວັນທີ 26 ກຸມພາ 2019 ເວລາ 6:00 ໂມງ
ການກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ອງການສະບັບເລກທີ່ 0170/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ່ 25 ກຸມພາ 2019 ເລື່ອງການແຈ້ງປັບລາຄານໍ້າມັນຂາຍຍ່ອຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.​ ລາຍລະອຽດປັບລາຄານໍ້າມັນ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________

Powered by Blogger.