Header Ads

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າອອກແຈ້ງການປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນຮອບໃໝ່ ໂດຍອິງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າເລກທີ 0126/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 11/02/2019 ໃຫ້ມີຜົນຕອນ 6:00 ໂມງເຊົ້າວັນທີ 12/02/2019 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________

Powered by Blogger.