Header Ads

ອຸບັດຕິເຫດລົດຂົນຊາຍເສຍຫຼັກປີ້ນ ຢູ່ຂົວປາກເຊືອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ຕາມການລາຍງານຂອງປະຊາຊົນ ລະບຸວ່າ : 21/03/2019 ໄດ້ເກີດເຫດລົດຂົນຊາຍແລ່ນມາດ້ວຍຄວາມໄວ ແລ້ວເສຍຫຼັກປີ້ນ ຢູ່ຂົວປາກເຊືອງ ຫລວງພະບາງ  ໂຊກດີທີ່ບໍ່ມີຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ.​© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________


Powered by Blogger.